TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kimlikli tek Şehir

 

KİMLİKLİ TEK ŞEHİR

1-Üç özellikli kaleyi bağrında barındıran tek şehir.

            Tokat Kalesi : Dünyada Drakula diye bilinen Kazıklı Voyvoda III. Vlad (Tepeş)'ın tutsak olarak kaldığı kale.

            Zile Kalesi        :Roma İmparatoru Jul Sezar'ın Veni-Vidi-Viciyi söylediği yer.

            Niksar Kalesi

2-Cumhuriyet'in ilk yıllarında 9 ayda biten tek şeker fabrikası olan, , Bakanlar Kurulunun toplantı yaptığı  Turhal Şeker Fabrikasını içinde barındıran tek şehir.

3-Bölgedeki bütün müzelerin analığını yapan 90 yıllık Müzeyi içinde barındıran tek şehir.

4-Eti ve sebzeyi tandırda birleştirerek kebap yapan (Tokat Kebabı) tek şehirdir.

5-Osmanlının üç büyük padişahını misafir eden tek şehirdir.

6-İki büyük ırmağın birleştiği ( Kelkit ve Yeşilırmağın Erbaa-Kaleboğazı) tek şehirdir.

7- Türklerin Anadolu’daki 900 yıllık mimarlık serüveninin tamamının 900 adım yürüyerek görülebileceği tek şehirdir.

8- 26 tane  Geleneksel El sanatını bağrında barındıran tek şehir.

9- Yaşayan, hala oluşumu devam eden dünyanın 8. Harikası Ballıca Mağarasını içinde barındıran tek şehir.

10- 5 tane Şeyhülislam çıkaran tek şehir.

11-Yaylalarında yürürken ayağınıza taş değmeyen tek şehir.

12-Anadolu'nun ilk başkentine ev sahipliği yapan tek şehir.(Niksar-Danişmentlilere )

13-İlk Medreseyi bağrında barındıran tek şehir.(Yağıbasan Medresesi)

14- Osmanlıdan günümüze panayırı ulaşan tek şehir.(Zile Panayırı)

15-Selçuklu ve Osmanlının eser bırakmak için yarıştığı tek şehir.

16-Omuz Halayı olan tek şehir.

17-Üzüm yaprağı ve yazma denilince akla gelen tek şehir.

18-Orta Asya'dan günümüze bayram (Ficenk Bayramı)  ulaştıran tek şehir.

19-Selçuklu ve Osmanlının üç ayrı sokakta yaşadığı tek şehir.

21- 17. yüzyılda Kara Gümrüklerinin burada olması sebebiyle bütün kervanların uğramak zorunda olduğu bir tekstil, ham bakır işleme, mamul bakır ve deri üretim merkezi ki, bütün bu alanlarda Rusya ve Avrupa içlerinde kalitesinden ötürü diğer üretim merkezlerinin rekabet edemedikleri tek şehirdir.

22-Anadolu’da en çok abidesi olan tek şehir.

23- Anadolu’daki en eski cami örneğini (Garipler Cami) içinde barındıran tek şehirdir.

24-13.yüzyıl Orijinal mimarisiyle günümüze ulaşmış ve Bursa’daki erken dönem Osmanlı cami mimarisine en büyük etkiyi yapan 5 adet zaviye/dergah ve bütün Anadolu’da avlu yüzeylerinin tamamının çini kaplı olduğu, tek açık avlulu medresesini (Gök Medrese) bağrında barındıran tek şehirdir.

25-Başka hiçbir yerde olmayan bağımsız umumi hela (Sık dişini Helası) evet çok ilginçtir eşi benzeri olmayan helayı içinde barındıran tek şehirdir.

26-19. yüzyılda yine bütün Anadolu’nun en görkemli ahşap tavan göbeğine sahip konağı ve Anadolu’nun en güzel Mevlevihanesine sahip tek şehirdir.

27- Hz. Mevlananın "Tokat'a gitmek gerek ,Çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" diye övdüğü tek şehirdir.

28-Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ağır sanayi, tesisi olan bakır kalhanelerine sahip tek şehirdir.

29-İl sınırları içinde beşer yüz metre irtifa ile üç tane ovaya sahip dünyadaki tek şehirdir.

(Niksar-Erbaaovası 220 rakım, Kazova 650 rakım, Artova 1150 rakım)

30-Osmanlının ilk su şebekelerine sahip tek şehirdi